สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๑) สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

"หกสิบชันษา องค์กุมารี ศรีสยาม

ทั่วเขตคาม ต่างแซ่ซ้อง สรรเสริญ

พระกรุณา เปี่ยมล้น พ้นประเมิน

ทรงพระดำเนิน ตามรอย พระบิดา

เฉลิมรัฐ เฉลิมราษฎร์ เฉลิมหล้า

ทรงเมตตา ประชาไทย ได้หรรษา

ขอพระองค์ ทรงเกษม เปรมปรีดา

ทรงพระชนมายุ ยิ่งฟ้า นิรันดร"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

2/4/58

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)