สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๙) การเลิกทาส

"วันเลิกทาส ประกาศไท ได้ครบรอบ

ณ ขันฑ์ขอบ รอบแดนไทย ใต้จดเหนือ

องค์ปิยะ มหาราช ทรงจุนเจือ

การุณย์เหนือ ผองเกล้า เหล่าชาวไทย

สยามรัฐ พัฒนา สู่อารยะ

หลังลดละ เลิกทาส ชาติสดใส

ไทยดำรง คงค่า คำว่าไท

ขอเทอดไท้ พระปรีชา สยามมินทร์"

1/4/58

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อ 1 เมษายน 2448 (รศ.124)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)