สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๗) พรเทพ

"ขอรัตนตรัย อวยชัยให้พรท่าน

อายุ ผ่านวารวันอันสดใส

วรรณะ งามนามดีศิวิไลซ์

สุขะ ได้ใจสุขทุกคืนวัน

พละ แรงแกร่งพลังทั้งใจกาย

ยสะ หมายมุ่งจำนงตรงสู่ฝัน

ธนะ นับทรัพย์สินปิ่นสุวรรณ

สิริ พรรณมั่นไว้ให้งดงาม"

Happy Birthday 4/4/58

แด่ท่านพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

อธิบดีกรมอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)