สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๖) เข็มทิศสู่ความสำเร็จ

"ความฝัน ใฝ่ให้ชีวีมีคุณค่า

คือ ปรารถนาพาใจไปดั่งหวัง

เข็มทิศ ที่ชี้ทางสร้างพลัง

นำ มาตั้งสั่งใจไปคว้ามา

ทาง เส้นนี้ที่จ้องหมายปองไว้

สู่ ความฝันอันยิ่งใหญ่ได้หรรษา

ความ จริงแท้แน่ชัดถนัดตา

สำเร็จ เห็นคุณค่าน่าภูมิใจ"

Morning exercise 5/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)