สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๘) จงศรัทธาในตัวเอง

"เราอาจ ผิดพลั้งพลาดขาดความคิด

สูญเสีย มิตรชิดใกล้ให้เหหัน

ศรัทธา ที่เคยมีดีต่อกัน

ในคนอื่น มีวันผันเปลี่ยนไป

แต่อย่า นำทำใจให้ตกต่ำ

สูญสิ้น ซ้ำทำใจให้หวั่นไหว

ศรัทธา ดีมีค่าประดับใจ

ในตัวเอง มีไว้ใช้ไม่อับจน"

Morning exercise 6/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ..ข้อเตือนใจ..ดีๆๆ...เจ้าค่ะ..