นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน โปรแกรมความผิดทางการจราจร

โปรแกรมความผิดทางการจราจรในเรือนจำสาธารณรัฐโครเอเชีย ดำเนินการภายใต้แนวคิด ที่สำคัญ คือ แนวคิดในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ แนวคิดชดเชยเหยื่อ แนวคิดในการให้เอกชนมีส่วนร่วม ในกิจการของเรือนจำ และแนวคิดในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก โดยมีผู้ต้องขังคดีความผิดอาญาทางจราจร ผู้ได้รับความเสียหาย เหยื่อ และครอบครัว ผู้อยู่ระหว่างสอบใบอนุญาตขับรถ และชมรมช่าง Pula Rovinj ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่า โปรแกรมความผิดทางการจราจร สามารถช่วยให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถช่วยป้องกันการอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้นได้......................................


ความเห็น (0)