ร่วมงานสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอร่วม สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจ ศูนย์อนามัยที่ ๕......มายังทุกท่านนะคร๊าบ

เช้าวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ไปร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ที่ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และ การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การสรงน้ำพระพุทธรูปหน้าศูนย์อนามัยที่ ๕ การไหว้ศาลตายายและไหว้ศาลพระภูมิ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่าน ๆ เสร็จแล้วก็จะเป็น การรดน้ำขอพร จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้เกษียณ และ ชมรมผู้สูงอายุ

สำหรับพิธีสงฆ์นั้น ก็จะนิมนต์พระจากวัดหนองรังกา ที่อยู่ใกล้ ๆ กับศูนย์อนามัยที่ ๕ นั่นเอง และ ดร.พระมหาประเสริฐ สันตะจิตโต เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา ก็จะเป็นผู้ที่มาให้ข้อคิดเห็นดี ๆ หลังพิธีเป็นประจำด้วยตนเองเช่นทุก ๆ ปี

ในช่วงท้ายก็จะเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การสังสรรค์ตามอัธยาศัย การมอบของที่ระลึกและการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอร่วม สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจ ศูนย์อนามัยที่ ๕......มายังทุกท่านนะคร๊าบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ในวาระดีปีใหม่นี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านอาจารย์และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับ ....