กลอนตลาด...จับปูลม

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดินเลาะเล่นรับลมเลเพ-ลานี้

คลื่นลมดีมีของเล่นเป็นปูหนา


เจ้าปูลมหลบหลีกไปไกลลับตา
แล้ววกมาท้าเล่นลมชมชื่นใจ

เจ้าไปไหนข้าเดินตามทุกคามเขต

เจ้าทราบเหตุหลบลงรูอยู่ไหวไหว
ข้าหยุดนิ่งสังเกตุดูอยู่ไม่ไกล
ไม่เท่าไรเจ้าปูลมคลานออกมา
เจ้าปูน้อยขยับไปไม่ไกลนัก
แล้วสักพักปูออกวิ่งวนมาหา
ก้มลงจับเจ้าปูน้อยคอยแลตา
เมื่อปูมานอนนิ่งนิ่งในฝ่ามือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)