เด็กๆ และ การฟัง (Kids and listening) ตอนที่ 2

วิธีที่ฉันจะใช้สื่อการฟังในชั้นเรียน (How can I use the listening material in class?)

ก่อนที่จะฟังเพลง, เรื่องสั้น และวิดีโอ คุณควรจะทำ ดังนี้

1. นำเสนอประเด็น และทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในบทฟังด้วย แผ่นกระดาษแข็งที่มีภาพหรือคำต่างๆ ที่ใช้ในการสอน (flashcard) จงจำไว้ว่าแผ่นกระดาษแข็งนั้นอาจสร้างด้วยเครื่องมือการทำแผ่นกระดาษแข็ง (flashcard make tool) คุณควรจะฝึกคำใหม่ๆนั้น โดยการเล่นเกมที่รวดเร็วกับแผ่นกระดาษเหล่านั้น เช่น นำเสนอแผ่นกระดาษแข็งทั้งหมด และดึงออก 1 แผ่น และถามนักเรียนว่าแผ่นไหน ที่ถูกดึงออก เป็นต้น

2. ให้ดูที่ LearnEnglish Kids เพื่อหากลุ่มประเด็น ที่มีแผ่นกระดาษแข็งอยู่ด้วย

3. ถ้าคุณมีกิจกรรมก่อนอ่าน เช่น เป็นการจับคู่ หรือเป็นจิ๊กซอร์ คุณควรทำสิ่งนี้กับนักเรียนของคุณ เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ก่อนการฟัง

4. ให้ดูที่ภาพในเรื่องราว เพลง หรือวิดีโอ ก่อนการฟัง ขอให้พวกเด็กๆทำนายว่าคำอะไรที่พวกเขาจะได้ยิน และเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ให้เขียนความคิดของนักเรียน และคำที่นักเรียนเห็นว่าจะได้ยินในกระดานดำ

ภาระงานที่นักเรียนควรทำระหว่างฟัง ได้แก่อะไรบ้าง (Tasks that students can do during listening include:)

1. ตรวจสอบดูว่าคำที่นักเรียนทำนายไว้ถูกต้องหรือไม่

2. ให้เด็กทำใบงาน หรือตอบคำถาม เพลง, เรื่องสั้น, หรือวิดีโอจะมีใบงาน หรือคำถามประกอบ

3. บางทีนักเรียนต้องฟังมากกว่า 1 ครั้ง ครั้งแรกที่เด็กได้ฟัง ก็เพื่อต้องการจะหาใจความสำคัญ (main idea) รอบที่ 2 ควรฟังหารายละเอียด และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

4. แน่นอนว่าต้องมีการร้องไปตามเพลงที่สอนด้วย การกระทำจะทำให้เพลงนั้นจำได้ง่ายขึ้น และมีความสนุกสนาน

หนังสืออ้างอิง

Sally Trowbridge. (2014). Kid and listening. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/contact

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (3)

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษ ครูฝรั่งบอกผมว่า "ภาษาอังกฤษที่เราใช้เรียนกันอยู่นี่เป็นภาษาไฮโซ" ถ้าเข้าสังคมอเมริก้นจริง ๆ เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นสแลง ล้วน ๆ"

เขียนเมื่อ 

I wonder if we should interpret "เด็กๆ" as plural entities and translate that as kids. So that the tile "เด็กๆ และ การฟัง" should be "Kids and listening". Or perhaps we should say (in Thai) "เด็ก และ การฟัง".

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณวัฒนา คุณประดิษฐ์ และคุณ sr ด้วยนะครับ ผมตรวจสอบดูแล้ว kid ต้องเติม s จริงๆครับ