UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 1-4 (3) เห็นคุณค่า เสริมกำลังใจ

(3) เห็นคุณค่า เสริมกำลังใจ

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ)

 

- เห็นคุณค่าของคน (1/3) (เรวดี รุ่งจตุรงค์)

- สร้างคุณค่าของคน ส่งเสริมความสามารถ (7/4) (เมตตา ชุมอินทร์)

- การชมเชยเมื่อทำดี (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- วัฒนธรรมการยอมรับผู้อื่น (7/4) (เมตตา ชุมอินทร์)

- ใช้รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้สึก ในกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม (1/4) (จาตุรนต์ ชูเกลี้ยง)

- ให้โอกาสและให้ความสำคัญ (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

- มุ่งมั่น เชื่อมั่น ว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- จงเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ” (4/2) (พัชราภา อินทร์ชลิต)

- การรู้จักปรับตัว (5/1) (เสถียร   แป้นเหลือ)

- การให้โอกาสและกำลังใจ (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- กำลังใจ (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- กำลังใจ (6/2) (วุฒิกุล  ธนากาญจนภักดี)

- การให้กำลังใจ ให้คำชมอย่างจริงใจ (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- เอาใจใส่ (3/3) (เนตรชนก จันทร์สว่าง)

- คิดเชิงบวก (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- คิดเชิงบวก (6/2) (วุฒิกุล  ธนากาญจนภักดี)

- ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคล (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคล (4/2) (พัชราภา อินทร์ชลิต)

- ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น (8/3) (ถวัลย์ เบญจวัง)

- เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (2/1) (สายใจ  ชุปวา)

- การให้กำลังใจ หาจุดดีที่จะนำมาชื่นชมอย่างจริงใจ (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

- กำลังใจยามวิกฤติ (5/1) (ภาวดี ภักดี)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58867, เขียน: 12 Nov 2006 @ 14:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบพระคุณค่ะ ^__*