ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (4)

สาเหตุที่ทำให้ท่าน ศ ระพี สาคริก เป็นนักปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องมาจากระบบการศึกษา
ตลอดกาลของบิดา โดยท่านสอนให้ ศ ระพี รู้จักการสังเกตุค้นหาสาเหตุจากสิ่งที่ตัวเองประสบมา
ต้องตั้งคำถามว่า มีอะไรเป็นสาเหตุแห่งปรากฎการณ์นั้น ๆ และพยายามค้นหาคำตอบให้ถูกตรงกับความจริง
พระยาพระมหาเทพกษัตรรสมุห (เนื่อง สาคริก) จึงเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (ในมุมมองผม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)