สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโลความเห็น (2)

ชอบที่ อ Temsak Phungrassami ตอบ

Dear Suresh,
You met the right one.
Many Buddhist monks taught us .. to live a simple life and to die a simple death.
Recently in August 23, 2014 Ven. Khum Khian (Phra Paisal Visalo's teacher) passed away. He did demonstrate that simplicity.
We plan to have a gathering of all people involved in his 'death and dying'. to discuss the lesson learnt from it in all aspects; medical, social and spiritual.

20/09/2014 02:54:35

หลังจากที่ไปสัมภาษณ์รอบ แรก ยังมีรอบ 2 ด้วยครับ เนื้อหาน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกัน วันนั้นผมถอด interview และส่งให้ Dr. Suresh ไปแล้ว เห็น อ. ว่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย รออ่านภาคต่อตอนแกตีพิมพ์นะครับ