ภาพความทรงจำ

ภาพทุกภาพ... ล้วนมีความทรงจำ

บรรยากาศยามรุ่งอรุณ...

สวนไผ่เล็กๆของคุณตา ^^

ท้องฟ้าสองสี...ที่กิ่วแม่ปาน ^^

ดอกไม้บาน...ที่เมืองฝาง

https://m.youtube.com/watch?v=HlZ4dvLly0E&feature=youtube_gdata_playerp

ท้องฟ้าเปล่าว่าง...ไม่มีเมฆลอย

การรอคอย...ของระฆัง

ท้องฟ้า...ยามพลบค่ำ

ภาพความทรงจำ...ที่ฉันจะไม่ลืม


บันทีกเมื่อ 3 เมษายน 2558 เวลา 0.58 น.

ภาพทุกภาพ...

ล้วนมีความทรงจำ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ...นางสาวเสาวภา เรือนปัญโญความเห็น (0)