​เชื่อไหมพระภิกษุเสพเมถุนแต่ไม่ต้องอาบัติปาราชิก

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เชื่อไหมพระภิกษุเสพเมถุนแต่ไม่ต้องอาบัติปาราชิก

พระสุทินน์กลันทบุตร ศรัทธาในการบวชอย่างยิ่ง แต่พ่อแม่ไม่เต็มใจให้บวชเพราะจะไม่มีผู้สืบทอดทรัพย์มรดก ท่านจะขอยอมตายถ้าไม่ได้บวช พ่อแม่จำยอมให้บวช วันหนึ่งไปรับภัตตาหารที่บ้าน พ่อแม่อ้อนวอนให้สึกก็ไม่ยอม จึงให้ภรรยามาอ้อนวอน ขอมีบุตรสืบสกุล ท่านเลยคิดตัดปัญหา ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยา เพื่อจะได้ไม่มาขอให้สึกอีก จนภรรยาตั้งครรภ์และมีบุตรชื่อ พีชกะ
พระภิกษุอื่นๆไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ทรงติเตียน ทำให้เกิดสิกขาบทภิกษุห้ามเสพเมถุนขึ้นเป็นปฐมบัญญัติ ภิกษุใดเสพเมถุนจะต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากการเป็นภิกษุ แต่กรณีนี้ พระสุทินน์กลันทบุตร กระทำไปโดยไม่มีเจตนาจะบริโภคกาม และยังไม่มีสิกขาบท จึงเป็นภิกษุที่เสพเมถุนแล้วไม่ปาราชิก
ที่น่าทึ่งคือภรรยาและบุตรของท่านบรรลุอรหันต์ในกาลต่อมา
(แหล่งข้อมูล หนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ)
ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจในพระพุทธศาสนานะครับ

ขอบคุณมากครับ