ที่นี่ประเทศไทย : เมื่อราชภัฏบางแห่งกลายเป็นแหล่งรองรับผู้สูงอายุ

เมื่อหลายปีก่อน มีคนประเมินว่า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น หรือยุคของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งได้เตรียมตัวแล้ว โดยเป็นที่รองรับผู้สูงอายุ กล่าวคือ ขณะนี้ ข้าราชการจำนวนหนึ่ง ที่เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ซึ่งมีเครือข่ายกับฝ่ายบริหารและคณาจารย์รุ่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้รับการติดต่อหากยังไหวที่จะสอนหนังสือ เหงาเมื่อไม่มีงานต้องอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยว ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและทำตัวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างยิ่งในการมีคะแนนเพิ่มขึ้น กรณี มีคณาจารย์ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการน้อยและมีผู้จบปริญญาเอกน้อย วิธีการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย แต่อาจมีผลกระทบบ้าง เพราะบางหลักสูตร อาจารย์ไม่มีวิชาที่จะสอนหรือหากมีก็ไม่เพียงพอ จึงต้องไปรับภาระงานสอนจากวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างเข้ามาในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ภาระงานสอนไม่เพียงพอ ก็ต้องไปขอวิชาสอนจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และตำแหน่งอาจารย์ที่จะเปิดรับสมัครผุ้จบใหม่ระดับปริญญาโทและเอก ก็อาจจะมีน้อยลง หากมีการสอบแข่งขัน ก็อาจจะสู้ผู้สุงอายุที่มีความเชี่ยวชาญสูงไม่ได้ เพราะความรู้ของท่านเหล่านั้นได้ตกผลึกแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสีย และอาจนำของเสียเข้ามา ถ้าหากไม่กลั่นกรองให้ดี เพียงเพราะต้องการช่วยเหลือในฐานะเคยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นอกจากการจ้างข้าราชการเกษียณมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้าง) แล้ว ในกลุ่มเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยยังพูดคุยกันถึง อาจารย์ที่ทำงานบริหารบางท่าน เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว แม้จะมีการจัดงานเกษียณอายุ แต่เป็นการจัดตามประเพณีปฏิบัติ เพราะเอาเข้าจริง ท่านก็แปรสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และยังคงทำงานบริหารเช่นเดิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล คือมหาวิทยาลัยที่พยายามจะเติบโตทัดเทียมมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ทรัพยากรต่างๆ อาจไม่พร้อม แต่ฝ่ายบริหารผู้สูงอายุไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างน้อย บางแห่งกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว และอีกหลายแห่งกำลังก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ อันจะเอื้อต่อการบริหารการจัดการองค์กรการศึกษาที่อิสระมากขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ร่างกายของผู้สุงอายุก็คงจะร่วงโรยไปท่ามกลางความเติบโตของมหาวิทยาลัย

เรามีความหวังว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับระดับโลก คุณภาพบัณฑิตต้องสมบูรณ์แบบ ซึ่งคงเหนื่อยทีเดียว เพราะจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ทำอย่างนั้นไม่ได้ .....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประสบการณ์และความคิดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Do we have 'pensioners' helping out at schools (or lower level education) or going back for higher education (in places where entrance is not a problem)?

เขียนเมื่อ 

บางทีผมก็คิดถึง "อาศรม ๔" ในฮินดูครับ ว่ามันมีประโยชน์อะไร?