กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจความพร้อมการเตรียมงานจัดแสดงนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" ณ สวนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 (ครม.สัญจร) ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และพันธมิตร ได้รวบรวมผลงานมากกว่า 300 ชิ้น ที่ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs และเกษตรกร ฯลฯ โดยแบ่งผลงานวิจัยเป็น 7 กลุ่มนวัตกรรม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 เกษตรและชุมชน
กลุ่มที่ 2 น้ำ
กลุ่มที่ 3 การแพทย์และสมุนไพร
กลุ่มที่ 4 ความมั่นคง พลังงาน สวล.
กลุ่มที่ 5 ท่องเที่ยววิถีไทย
กลุ่มที่ 6 ระบบขนส่งทางราง
กลุ่มที่ 7 SMEs + ส่งออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)