เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า (สัญจร รุ่นที่ 1)

การอบรมเชิงสัมมนา โดย ชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้าสัญจร รุ่น 1(วันที่ 25-26 เมษยน พ.ศ.2558)
หลักการและเหตุผล

หลังจากที่มีผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการปลูกมะนาวและมะกรูดเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 22 โดยหลังจากการอบรมไปแล้วนั้น ผู้เข้าอบรมไม่เคยได้พบปะพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้พบในการปฏิบัติในพื้นที่จริง

โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จะนำพาสมาชิกจากทั่วประเทศมาพบปะและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อบรมมา พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคที่แต่ละท่านค้นพบในแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเนื้อหาทางวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆจากศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
2. เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้
3. รายได้สมทบทุนจัดทำห้องสมุดประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
4. ผลักดันการสร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสร้างกลุ่มการผลิตมะกรูด-มะนาวที่มีคุณภาพและปลอดภัย
5. พัฒนาองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตัวผู้ผลิตเอง รวมถึงผู้บริโภค

สนใจร่วมเดินทางโทร 0869230340

.

ชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า

facebook.com ..

ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

มีสัญจรด้วยครับ

ครับท่านอาจารย์ขจิต ครับ เป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรในประเทศไทยครับ ให้อาจารย์จับตาอยู่ อย่ากระพริบทีเดียวครับ^^ ขอบพระคุณครับ

27/3/2558 น้องวิแจ้งว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนแล้ว 30 ท่าน ครับ ตอนนี้รับได้อีก 20 ท่าน ครับ รีบตัดสินใจก่อนที่นั่งเต็มครับผม

จิตรลดา ประสงค์สุข
IP: xxx.55.16.35
เขียนเมื่อ 

สมัคร 2ที่นั่งค

สวัสดีครับคุณจิตรลดา ประสงค์สุข ผมรบกวนคุณจิตรลดา ประสงค์สุข ไปลงทะเบียนที่คุณวิ 0869230340 ครับ ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจครับผม

รบกวนคุณ จิตรลดา ประสงค์สุข โทรหาคุณวิ ก่อน 09.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 นะครับ

เบอร์คุณวิ 0869230340 ครับ