แบงก์ชาติคลำทางช่วยเหลือ SMEs

B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาทางการเงิน ในด้านการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีต้นทุนทางการเงิน ภาระดอกเบี้ยสูงกว่ารายใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่า อีกทั้งไม่มีแผนธุรกิจที่ดี เนื่องจากขาดประสบการณ์ รวมถึงเป็นกิจการใหม่และขาดประวัติการชำระเงิน และสถาบันการเงินมีเงื่อนไขที่เข้มงวด และมีขั้นตอนการดำเนินงานนาน

สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้ยื่นข้อเสนอแนวทางหนุน SMEs ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) และได้แสดงความเห็นดังนี้

1. กรณี SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง เบื้องต้น ธปท.ได้หารือกับ ธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม SMEs ทั้งในรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ หรือการลดดอกเบี้ยให้

2. Soft Loan ดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SMEs พ.ร.บ.ปี 2551 ไม่ได้อนุมัติให้ ธปท.สามารถดำเนินนโยบายปล่อย Soft Loan ได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

3. การปรับโครงสร้างหนี้แบบ Balloon คือยืดระยะเวลาให้นานขึ้นเพื่อให้ช่วงแรกชำระน้อยจากนั้นช่วงปลายชำระมากขึ้น ธปท.มองว่า ไม่ควรนำมาใช้กับผู้ขอสินเชื่อทุกรายทั่วไป เพราะได้ออกแบบให้เหมาะกับ SMEs ในแต่ละรายอย่างเหมาะสม

4. สำหรับกรณีของ SMEs Bank คาดว่าจะมีแนวทางปรับปรุงการทำงานของ SMEs Bank เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้มากขึ้น

***ถึงแม้ธปท.ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ ธปท.ได้รับทราบข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เสนอให้ปรับปรุงระบบ/การให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น โดยจะนำไปพิจารณาในภาพรวมของนโยบายทางการเงินที่จะช่วยกันขับเคลื่อน SMEs ต่อไป



ที่มา: http://www.mcot.net/site/content?id=54104e5dbe047084918b4622#.VRIJXdkayc0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :)



ความเห็น (0)