สุดยอด ครูปฏิเสธที่จะไปร่วมปฎิบัติธรรมที่ธรรมกายความเห็น (0)