อุกาบาต จาก เรื่องเล่า

มีเรื่องเล่าของชาวปาเกอญอ เกี่ยวกับอุกาบาตตก เสียงดังมาก ๆ และกระดอนออกมาไกล เกิดในสมัยสองชั่วอายุคน
เขาเล่าว่า อุกบาตก้อนนี้ ที่เรียกในภาษาปาเกอญอ ว่า "ชาลอแตะ" หรือดาวตก และเล่ากันหลายหมู่บ้านมาก บางคน
ก็ว่า ละว้าที่อยู่หมู่บ้านใกล้ ๆ นี้ ย้ายหนีและใกล้เคียงกับ ตำนานเรื่องเล่าของ "หินไล่ละว้า" และชุมชนละว้าที่อยู่ใกล้
บริเวณนี้ก็มีหลักฐานพอระบุได้ว่า ย้ายหมู่บ้านไปด่วน เหตุการณ์น่าจะสัมพันธ์กัน ผมจึงไปดูตามประสาคนรักหินทุกชนิด
มีความอยากรู้ อยากเห็น โดยมีลูกศิษย์พาไป เดินขึ้นเขาและลงแม่น้ำไปอีก จึงเห็นหินก้อนหนึ่ง ก้อนใหญ่มาก ผิวขรุขระ
มีตะไคร่น้ำขึ้นและมีต้นเฟิร์นขึ้นเต็ม ที่ผิวหินมีรูพรุนกลมเล็ก ๆ ผมทดลองใช้แม่เหล็กปรากฎว่าแม่เหล็กไม่มีปฏิกิริยา จึงได้
ไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีอุกาบาตที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กก็มีเหมือนกัน ลักษณะถ้าเป็นอุกาบาตจริง ก็จะเป็นก้อนใหญ่ระดับโลก
เหมือนกัน ตอนเกิดแรงระเบิดและกระดอนนั้น คงจะเท่ากับระเบิดย่อม ๆ เลยทีเดียว ถ้าเป็นอุกบาตจริง ก็จะทำให้ตำนานเรื่อง
"หินไล่ละว้า" มีเค้าโครงความจริงอยู่ นักวิทยาศาสตร์ท่านใดสนใจจะพิสูจน์หินที่คาดว่าเป็นอุกาบาตนี้ ก็เชิญเลยนะครับ
ผมจะพาไป เผื่อประเทศไทยจะได้ถูกบันทึกไว้ว่ามีอุกกาบาตก้อนใหญ่ติดอันดับโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)