กองทุนรวม

กองทุนรวมมีหลากหลายกองทุน แต่โดยความหมายแล้ว คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวม

ข้อดี

•ผู้บริหารเป็นมืออาชีพ

•สามารถกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้ดี

•ผู้มีเงินทุนน้อยสามารถลงทุนในทรัพย์สินขนาดใหญ่ได้

•มีสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนได้(ตามที่กองทุนกำหนด

ข้อเสีย

•มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ถึงแม้ว่ากองทุนจะมีผลการดำเนินงานที่แย่

•อำนาจในการควบคุมต่ำ

•ไม่สามารถทราบค่า NAV ณ เวลาปัจจุบัน จะทราบแต่ค่า NAV ณ วันนั้น (ไม่เหมือนกับราคาหุ้น)


*** การลงทุนในหลักทรัพย์รูปแบบใดก็ตามย่อมมีความเสี่ยง ตามมาด้วย ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตาม

ควรตัดใจวิเคราะห์ก่อนการลงทุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FINANCEความเห็น (0)