อย่ายอมให้คอร์รัปชันกลายเป็นวัฒนธรรม

การทุจริตหรือคอร์รัปชันคือมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มันนานพอจนกระทั่งคนไทยรู้สึกว่า คอร์รัปชันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวืตคนไทย คอร์รัปชั่นนับว่าเป็นสิ่งเลวร้าย แต่ความจริงทัศนคติที่ยอมรับว่า คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องธรรมดานับว่าเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะหากเราไม่ยอมรับ หากเราไม่เห็นดีเห็นงามด้วยมีหรือที่คอร์รัปชันจะหยั่งรากลึกลงสู่สังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงเพียงนี้ สิ่งที่เราต้องทำร่วมกันในเวลานี้คือ เราต้องร่วมกันถอดถอนทัศนคติที่ยอมรับว่า คอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่ง"ใครๆเขาก็ทำกัน" ออกไปจากจิตสำนึกของคนไทยให้ได้ แล้วจากนั้นก็มาร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ลงไปแทน นั่นคือ จิตสำนึกที่ว่า "จงอย่ายอมให้คอร์รัปชันกลายเป็นวัฒนธรรม" ประเทศนี้ไม่ยินดีต้อนรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ประเทศนี้ไม่ยินดีต้อนรับคนโกง ประเทศนี้ไม่ยกย่องคนโกง หากไม่ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการต้านคอร์รัปชัน ถึงระดับนี้ ประเทศไทยก็คงจะต้องวุ่นวายกันต่อไปไม่จบสิ้น

คัดลอกจากหนังสือ คาถาชีวิต 2 โดยท่าน ว.วชิรเมธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)