University Engagement : ทุกภารกิจรับใช้สังคม


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก จัดการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง "University Engagement : ทุกภารกิจรับใช้สังคม" ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ ตอนช่วงต้น คำพูดของสไลด์แรกหายไป เพราะความขัดข้องทางเทคนิค ผมได้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ผมนำเสนอทั้งหมดนี้ เป็นเพียงหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อย ของเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ต้องนำแนวความคิดนี้ไปปรับใช้ แล้วเรียนรู้จากการปฏิบัติ จะเกิดความรู้เพิ่มเติมเป็นอันมาก


วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)