JJ15V3_6 ติดตาม รายงาน จินตนาการสร้างสรรค์ คุณภาพ On line

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

16 th HA National Forum รายงาน On line

ทีมงาน สรพ สร้างการสื่อสาร On line สดสด ตามชมได้ที่ https:// www.forumhai.com

เก็บภาพบางส่วน และ รายงานบางประเด็นมาฝาก

ช่วงก่อนเปิด เวทีการเรียนรู้ อาจารย์ กิตตินันท์ The Voice 2(ท่านที่มีเครา) มาร่วมร้องเพลงปลุกใจ

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา มาร่วมงานแต่เช้า

พอ.ทพ.มารวย ส่งธานินทร์ Blogger G2K มากับสหายคู่พัฒนา จาก วพม ผศ.พอ.นพ.ดุสิต สถาพร

สุดหล่อ วิทยากร Change Management อาจารย์ หมอ ชำนิ จิตตรีประเสริฐ มาทักทายในห้อง รับรองวิทยากร

ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ บรรยาย บริหารองค์กร ด้วย Common Sense อาจารย์ เน้นว่า จาก KPI ควรแปลว่า Key Pressure Index เพื่อกระตุ้นให้คนทำงาน ควรคิดนวตกรรมเพื่อให้ผู้มารับบริการมีทืศทางการรอคอย อย่าให้นั่งรอการบริการโดยไร้เป้าหมาย

Common sense คือ back to the basic กรอบความคิดง่ายๆ คือตรงประเด็น หรือ เรียนรู้จากคนอื่น และ นำมาประกอบ ข้อมูลต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ยากยาก เพียงใช้ บวกลบคูณหาร หรือ ใช้ Gut feeling หรือ เอาตัวเราเป็นตัวเขา

คนเก่ง คือ คนที่ทำให้ เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย Keep in Simple

รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ กรรมการบริหาร สรพ เป็น Moderator ช่วงบ่ายสามโมง เพื่อให้เกิดการ Share and Learn ประเด็น Innovation for Better Health

ภาพ TQA ที่ อาจารย์ หมอ สุเมธ ใช้ในการพัฒนา จน คณะแพทยศาสตร์ มอ ได้รับ TQC ช่วงอาจารย์ เป็น คณบดี

วิธีคิด เพื่อให้เกิด นวตกรรม มี ๔ แนวทาง

การเปลี่ยนจาก

เป็น

จะทำให้เกิด นวตกรรม เพื่อ สุขภาพ ผู้ป่วยจะได้ดีขึ้น

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

ท่าน JJ รวดเร็วทันเหตุการณ์ พรุ่งนี้เช้าพบกันครับ


เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์หมอมารวยที่นับถือ ขอบพระคุณครับ มื้ออื่น ได้ F2F กัน และ ร่วม ลปรร ครับ ได้ อ่านเคล็ดวิชา ที่อาจารย์ ถอดบทเรียน เล่าเรื่องราว พัฒนาการ ที่ทำให้ อาจารย์ เป็น นัก แปล นักพัฒนา คุณภาพ ระดับประเทศ แล้ว ชื่นชม ครับ

เรียนอาจารย์

ลุง วอนัดไม่ได้มา เพราะว่าสังขาร ไม่สั่งการให้มา

ทั้งที่จินตนานั้น มีคุณภาพเต็มร้อย

ต้องขออภัย

จะติดตามผ่าน ออนไลน์

แล้วพบกันค่ะอาจารย