แบบตรวจสอบรายการ


5. แบบตรวจสอบรายการ

ความหมาย

แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เป็นมาตรที่ใช้วัดพฤติกรรมโดยมีรายการให้ตรวจสอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบจาก สังเกต เป็นรายการขั้นตอน กิจกรรม หรือพฤติกรรมที่ผู้สังเกตบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น แบบตรวจสอบรายการต้องเป็นแบบที่ผู้สังเกตสามารถบันทึกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้สังเกตจะไม่ประเมินคุณภาพ ระดับหรือ ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดโดยเฉพาะแต่จะตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช่น มี/ไม่มี ทำ/ไม่ทำ และแบบตรวจสอบรายการเป็นการสร้างแบบทดสอบจากแบบข้อคำถามปลายปิด คือเป็นการสร้างรายการของข้อคำถามที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรม ข้อคำถามแต่ละข้อจะมีคำตอบอย่างน้อย 2 ตัวเลือกหรือมากกว่า 2 ตัวเลือกขึ้นไป บางข้อคำถามอาจให้เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียวแต่บางข้อคำถามอาจให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการว่ามีหรือไม่มี เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ใช่หรือไม่ใช่ มีการกำหนดข้อความที่จะตรวจสอบไว้ล่วงหน้าให้ผู้ตอบกาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

วิธีการสร้าง

1.กำหนดจุดมุ่งหมายของการสังเกต กำหนดลักษณะของสิ่งที่จะประเมินหรือตรวจสอบพิจารณาจากจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น ความสุขในการเรียน
2. กำหนดและอธิบายการกระทำหรือพฤติกรรมที่ชัดเจนที่บ่งชี้คุณลักษณะของสิ่งที่จะประเมินกำหนดกรอบเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการสังเกตเช่น ความสุขในการเรียน มีตัวบ่งชี้คือ สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เข้าเรียนสม่ำเสมอ ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอน
3. เขียนรายการ (ข้อความ) ที่บ่งชี้การกระทำหรือพฤติกรรม และตรวจสอบว่ารายการนั้นชัดเจน ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นหรือไม่ รายการที่สังเกตต้องครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสังเกต
4. จัดเรียงรายการที่แสดงลำดับของการกระทำหรือพฤติกรรม
5. นำไปทดลองกับสถานการณ์จริง และนำมาปรับปรุงแก้ไข

การนำไปใช้

แบบตรวจสอบรายการใช้ในการประกอบการสังเกตพฤติกกรมและแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติเฉพาะเรื่องเป็นการมุ่งตรวจสอบว่ามีการกระทำหรือมีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรและเป็นเครื่องมือที่นำไปวัดด้านจิตพิสัยคือ การวัดการแสดงออกของความรู้สึกผ่านทางความคิดและความเชื่อการแสดงออกของความรู้สึกโดยตรง เช่น มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงออกซึ่งเจตคติ เจตนารมณ์ที่กระทำผ่านการปฏิบัติ เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:
แบบตรวจสอบรายการโดยการสังเกต
1. สามารถนำไปใช้สังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติได้อย่างละเอียดชัดเจน
2. ประเมินพฤติกรรม หรือการปฏิบัติเป็นรายบุคคลสามารถนำไปปรับปรุงได้ดี
3. ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือเพราะได้จากสถานการณ์จริง
4.ได้ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
5.ไม่ได้รบกวนหรือก่อความรำคาญแก่ผู้ถูกสังเกต

แบบตรวจสอบรายการโดยการสอบถาม/ทำเป็นแบบสอบถาม
1.ช่วยให้ผู้ตอบตอบได้เร็ว ประหยัดเวลา ข้อมูลที่ได้ มีความเชื่อถือได้สูง
2.สามารถถามคำถามได้มากข้อ แลครอบคลุม
3. ความสามารถและทักษะในการเขียนของผู้ตอบไม่ เป็นปัญหามากนักในการตอบเนื้อหาที่ต้องการทั้งหมด

ข้อเสีย:
แบบตรวจสอบรายการโดยการสังเกต
1.ทำให้เสียเวลามากเพราะพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก
2.ความคลาดเคลื่อนของผู้สังเกตมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก

แบบตรวจสอบรายการโดยการสอบถาม/ทำเป็นแบบสอบถาม
1.ถ้าเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามผู้ทำแบบสอบถามอาจเบียดเบียนข้อคำตอบจริงได้
2.ผู้ตอบไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3.อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพราะตัวเลือกที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุม

พีระพงษ์ เครื่องสนุก

11/03/58

หมายเลขบันทึก: 587305เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2015 13:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มีนาคม 2015 13:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

แบบตรวจสอบรายการโดยการสอบถาม

แบบตรวจสอบรายการโดยการสังเกต

ข้อความทั้งสองข้างบน ทำให้เข้าใจได้ว่ามี 2 ประเภท แต่ความจิงก็มีประเภทเดียว แต่อาจนำไปใช้ได้หลายวิธี

คำว่า โดยการสอบถาม หรือ โดยการสังเกต น่าจะหมายถึงการใช้แบบตรวจสอบรายการ กรณีที่ใช้ในแบบสอบถาม ผู้ตอบจะเป็นผู้เช็ครายการ(ทำเครื่องหมาย) เอง แต่ถ้าใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตุ ผู้สังเกตุเป็นผู้ทำเครื่องหมาย

จึงใคร่ขอให้ผู้เขียนพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ

ตามที่ท่านเข้าใจก็ถูกแล้วครับ เพราะแบบตรวจสอบรายการ สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธีครับ

คือ แบบสอบถาม ช่วยให้ผู้ตอบตอบได้เร็ว ประหยัดเวลา.....

และแบบสังเกต ช่วยให้เราสามารถเห็นถึงพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน

และทั้ง 2 วิธีนี้ก็อยู่ในแบบตรวจสอบรายการนั้นเอง

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี