JJ15V3_5 รายงานสด จุดพลังภายใน รับมือความท้าทายใหม่ๆของสังคม ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา

อาจารย์ หมอจรัส ครู JJ มาเป็นองค์ปาฐก บรรยายนำก่อนเปิดประชุมวิชาการ 16th HA National Foroum

การพัฒนาการด้านคุณภาพ รพ เรามีพัฒนาการ และ มีการเคลื่อนไหว

วิทยาการ ต้องมองที่ ใจ

จินตนาการ ต้องอยู่ประจำ และ ต้องประพฤติ ปฎิบัติ

จินตนาการ ต้องอยู่ในชีวิตจริง และ ปฎิบัติจริง

ทำอย่างเก่า ฝันอย่างเก่าทำไม่ได้แล้ว

เราจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิด เดอมฝันว่า หนุมานออกไปนอกโลก ปัจจุบัน คือ การทำจรวดให้ออกนอกโลกได้

สิทธิในการรับการรักษาเป็นของทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เราหยิบยื่นให้

การรักษาพยาบาลเป็นในเชิงลึก สะท้อน จาก การดูนิทรรศการ ใน HA National forum ครั้งนี้

อาจารย์ยกตัวอย่าง ที่ รพ.แก่งคอย ทั้งอำเภอ คือ รพ

จินตนาการมีข้อจำกัดหากไม่ใช้ข้อมูลมาช่วย การใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ใช่ฝันเฟื่อง หรือ ฝันหวาน

การใช้ Clinical preventive medicine

จินตนาการ ทำให้เกิดนวตกรรมมากมาย

จินตนาการ ต้องเชื่อมโยง วิทยาการ และ ใจ ให้ไปดูที่นิทรรศการ ใน 16th HA National Forum

จินตนาการต้องชยายไปคุณภาพ

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ขอบคุณ อาจารย์ jj

ไม่ได้ฟัง แต่ได้มาอ่านก็เกิดจินตนาการเหมือน มานั่งฟัง อาจารย์ จรัส ท่านบรรยาย

จินตนาการตามค่ะ