กองทุนรวมกับนักลงทุน

ในการลงทุนต่าง ๆ ล้านแต่มีความเสี่ยงทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่หน่วยลงทุนที่จะเลือกลงทุน เสี่ยงมากผลตอบแทนก็มากเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็น้อยตามดังนั้นนั้นลงทุนควรจะตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองว่ายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอยากได้ผลตอบแทนมากหรือน้อย และในการลงทุนในกองทุนรวมนักลงทุนควรจะติดตามผลการดำเนินงานว่ากองทุนที่เราลงทุนไปมีผลกำไรหรือขาดทุน ควรจะกระจายความเสี่ยงในด้านใดบ้างในกองทุนให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันว่าหน่วยลงทุนด้านไหนหน้าลงทุนบ้าง ลงทุนด้านใดจะได้กำไรมากที่สุด เช่น กองทุนตราสารทุน ที่มีการลงทุนในหุ้น เป็นกองทุนที่มีความเคลื่อนไหวของNAV ค่อนข้างมากมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยในขณะเดียวกันก็มีโอกาส ขาดทุนเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบความเสี่ยง ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่ชอบเสี่ยงคิดว่าควรลงทุนพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้ ซึ่งผลตอบแทนก็คืออัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนไม่สูง ความเสี่ยงก็น้อยตาม และยังมีกองทุนอีกมากมายหลายกลุ่มที่น่าสนใจซึ่งผู้ลงทุนควรจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)