สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๗๖) ปลาตาย

"ปลา ถูกขังกองรวมร่วมเข่งข้อง

ตาย ในกองผองปลาใกล้อาสัญ

ตัว ถูกขังพลังจมล้มด้วยกัน

เดียว ดายนั้นพลันสิ้นกลิ่นก็มา

เหม็น อบอวนชวนเห็นว่าเหม็นแท้

เน่า แน่แน่แลเห็นเหม็นหนักหนา

ทั้ง หมดเป็นหนึ่งตายวายชีวา

เข่ง สิ้นค่าว่าเหม็นคนเห็นเบือน"

Morning exercise 8/3/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)