Project Writing


การเขียนรายละเอียดโครงการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อขอทรัพยากร (งบประมาณ) มาดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ระบุไว้ในความคิดริเริ่มในแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่ระบุไว้ในแผนที่ยุทธศาตร์

การเขียนโครงการ

Project Writing

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

7 มีนาคม 2558

การเขียนโครงการ (Project Writing) หรือ แผนปฏิบัติการ (Action Plans) เป็นการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อขอทุนในการดำเนินการตามแผน

ผู้สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/project-writing

รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. กลุ่มเป้าหมาย

7. วิธีดำเนินการ

8. งบประมาณ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชื่อโครงการ

 • ระบุชื่อโครงการที่จะขอความช่วยเหลือ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • ระบุชื่อหน่วยงานที่จะดำเนินการตามโครงการ (อาจจะมีมากกว่า 1 แห่ง กรณีที่เป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน)
 • อธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • หากมีการประสานกับหน่วยอื่นให้ระบุว่า หน่วยงานนั้นมีส่วนร่วมหรือดำเนินกิจกรรมอะไร อย่างไร

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • ระบุชื่อ ตำแหน่ง กอง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

4. หลักการและเหตุผล

 • อธิบายโดยละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับภูมิหลังและเหตุผลความจำเป็น
 • ลักษณะปัญหา, หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ระดับความสำคัญของปัญหา, ความเหมาะสมของวิธีการแก้ปัญหา, ความสอดคล้องกับแผนอื่นหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยอื่น

5. วัตถุประสงค์

 • เป็นสิ่งประสงค์จะให้เกิดขึ้น
 • มีความเป็นไปได้และสามารถวัดได้เชิงปริมาณ
 • สอดคล้องกับสภาพปัญหา
 • เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 • อาจมีวัตถุประสงค์เดียวหรือมากกว่า
 • จัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์

6. กลุ่มเป้าหมาย

 • ระบุจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรม
 • ถ้ามิใช่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์โดยตรงให้ระบุกลุ่มเป้าหมายนั้นว่า จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างไร

7. วิธีดำเนินการ (กิจกรรมโครงการ)

 • เป็นงาน (means) ที่ทำให้เกิดผล (ends)
 • ช่วงระยะเวลาโครงการ
 • กำหนดเริ่มและสิ้นสุดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย แสดงให้ชัดเจนโดยใช้ตารางเวลา หรือแผนภูมิ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและแต่ละกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับ

8. งบประมาณ

 • ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (จำนวนคน,จำนวนเดือน)
 • ทุน (ไปศึกษา/อบรม/ดูงานต่างประเทศ/ดูงานในประเทศ ระบุจำนวนทุนและระยะเวลาให้ชัดเจน)
 • อุปกรณ์ (ระบุชนิด/ประเภทของอุปกรณ์แต่ละรายการ รวมทั้งราคาทุนต่อหน่วยและมูลค่ารวม)
 • อื่น ๆ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การติดตามประเมินผล)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เป็นสิ่งที่โครงการจะทำให้เกิดขึ้น
 • เป็นผล (ends) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ
 • กำหนดเวลาที่จะได้รับแต่ละผลลัพธ์
 • มีความชัดเจนเชิงปริมาณ
 • โครงการอาจมีผลที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า 1 ประการ

สรุป

การเขียนรายละเอียดโครงการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อขอทรัพยากร (งบประมาณ) มาดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ระบุไว้ในความคิดริเริ่มในแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่ระบุไว้ในแผนที่ยุทธศาตร์

******************************************

คำสำคัญ (Tags): #project#โครงการ
หมายเลขบันทึก: 587140เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2015 11:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2015 11:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

น่าสนใจมาก

เพิ่งไปทำกับทีมของกระทรวงพัฒนาสังคมฯมาครับ

http://www.gotoknow.org/posts/586949

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี