Strategy


จุดบอดกลยุทธ์

เขียนเมื่อ
1,079
0
0

Change Management: Reorganization

เขียนเมื่อ
10,524
2
0

Strategy for the Right to Win

เขียนเมื่อ
1,579
1
0

Strategy or Execution

เขียนเมื่อ
513
1
0

The Strategic Five

เขียนเมื่อ
553
1
0

Vision Statement

เขียนเมื่อ
3,721
1
0

Project Writing

เขียนเมื่อ
553
2
1

SPP, BSC, KPI, LogFrame

เขียนเมื่อ
1,264
1
0

Strategy Maps

เขียนเมื่อ
2,017
1
0

พิจารณาให้ดีก่อน

เขียนเมื่อ
479
0
0

กลยุทธ์ทำให้ชนะ

เขียนเมื่อ
1,670
2
0

Accelerate

เขียนเมื่อ
1,171
0
0

The Fast Track to Success: Project Management

เขียนเมื่อ
2,019
1
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง