นิรันดร์

วันปิดงานวิจัย เพลงไพเราะพาไปได้...บทกวียุงชุม อิ อิ

นิรันดร์


...หนักแน่นมั่นคง
ยืนยงเคียงข้างเสมอ

ไต่ถามรับฟังยามพบเจอ
ไม่มีเธอชิดใกล้แต่สุขฤทัย

กัลยาณมิตร แห่งชีวิต
พรหมลิขิตขีดเส้นเป็นไป

เวลาพาเราห่างไกล
ใช่ไร้หรือสิ้นผูกพัน

ยอมรับเข้าใจเหตุผล
ต่างคนวาระกรรมพลิกผัน

ความคิดถึงแสนหวานนั้น
หนักแน่นมั่นคง..นิรันดร์

ภูสุภา

๖ มีนาคม ๒๕๕๘


วัปิดงานวิจัย เพลงไพเราะพาไปได้...บทกวียุงชุม

อิ อิบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านโดยไวเลยครับ

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

God tell us the reason.

เขียนเมื่อ 

^_^เพราะจังเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาอ่านบทกวีที่ยุงชุม หรือมาฟังเพลง เพลงหรือบทกวีนะคะที่ไพเราะ คงหมายรวมทั้งสอง..(ตีขลุม)


เขียนเมื่อ 

ชอบอ่านบทกวีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยังคงความเป็นนักกวีเอกไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ

ชอบมากค่ะ