สะกิดใจตน : ความเหมือน และ ความแตกต่าง(๘๗)

ความเหมือน..ใช่ว่าจะสุขได้

บางครั้ง...กลับรู้สึกน่ากลัว

ต้องยื้อแย่ง แข่งขัน...เพื่อความอยู่รอด

บางครา...

ความแตกต่าง...กลับสร้างความสดใส

หากหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

โลกนี้คงเต็มไปด้วยความสุข สดชื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดใจตน...บางเวลาความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครู

ความแตกต่างในความเหมือนของสรรพสิ่ง

บนโลกของความจริง

ไม่แปลกปน...

เขียนเมื่อ 

บันทึกให้ข้อคิด

ความเหมือนบางครั้งดี

ความต่างบางครั้งดี

ต้องมีทั้งสองด้านจึงพอดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ พ.แจ่มจำรัศ

"ความเหมือน" กับ "ความแตกต่าง"

เป็นสัจธรรมของชีวิต

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ nui

"ความเหมือน" กับ "ความแตกต่าง "

หากเรานำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

เติมความรัก ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ความสุข...จะบังเกิดกับทุกคนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวิราวรรณ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.ขจิต

ขอบคุณค่ะ คุณ "พี่หนาน"