คอกวัวที่หายราคาแพง และล้อมไม่อยู่

เน้นฝึกวัวที่ต้นทาง จะดีกว่าล้อมคอกที่ปลายทาง หรือไม่

คอกวัวที่หายราคาแพง และล้อมไม่อยู่

ข่าวเรื่องร่าง พรบ. คุณธรรมแห่งชาติ ข่าวนี้ และที่ลงรายละเอียดใน The Nation ที่นี่ สะกิดใจให้ผมเขียนบันทึกนี้

สะกิดใจว่า นี่คือมาตรการล้อมคอกวัวที่หายหรือเปล่า วัวคือคุณธรรมของคนไทย ที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยครอบครัว การศึกษา สังคมแวดล้อม และสื่อมวลชน

เราหย่อนยานกันทั้งสังคม แม้วงการสงฆ์/องค์กรสูงสุดของสงฆ์ก็ไม่เว้น จนวัวหาย แล้วจึงวางมาตรการล้อมคอกหรือเปล่า

เราเอาใจใส่ฝึกวัวกันดีแล้วหรือยัง การศึกษาไทยเอาใจใส่ฝึกวัว หรือเอาแต่สอนเพื่อสอบ สื่อมวลชนฝึกคนให้ทำดี หรือชักจูงให้ออกนอกคอก วงการสงฆ์เน้นลดละเลิกกิเลส หรือมุ่งสั่งสมกิเลส

ขอกระตุกให้ตรองกันดู เน้นฝึกวัวที่ต้นทาง จะดีกว่าล้อมคอกที่ปลายทาง หรือไม่

วิจารณ์ พานิช

๓ มี.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)