เวลาที่มีคุณภาพ..?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้นำเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว" มาเล่าสู่กันฟังนะคะ

เมื่อภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ก็จะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ บทบาทหน้าที่ของแม่ ในขณะเดียวกัน สามีก็จะเพิ่ม บทบาทของพ่อไปพร้อมๆ กันด้วย ในปัจจุบัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกับลูกหรือมีเวลาอยู่ร่วมกับลูก .... แต่ไม่สามารถ ใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ .... ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ .... ไม่มี การพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ... ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่มี ความสุข... การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่ มีวิธีการหรือจัดกิจกรรม...ร่วมกันในครอบครัว อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้ครอบครัวน่าอยู่ มีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งขึ้น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนี้

1. ให้ความรัก ความอบอุ่นวามมั่นคงปลอดภัย
2. มีการพูดจา สื่อสารที่ดีต่อกัน
3. มีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้ลูก ฝึกให้รู้จักช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
4. สอนให้ลูกทำความดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุญ
5. ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาในวัยที่เหมาะสม
6. สิ่งสำคัญที่สุดของ ช่วงเวลาที่มีคุณภาพ ก็คือ พ่อแม่ ต้องทำตัว เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกได้เห็นและเลียนแบบได้ ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าพ่อแม่ ต้องอยู่กับลูกยาวนานแค่ไหน .... แต่ขึ้นอยู่กับว่า พ่อแม่ปฏิบัติอย่างไรกับลูก หรืออยู่ร่วมกับลูกอย่างไร...นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.skhospital.go.th/สรุปได้ว่า...การมีเวลาให้กับลูก..ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเวลามากนักแต่ขึ้นกับการใช้เวลาที่อยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพและเกิดคุณภาพ เป็นแบบอย่าง/เป็นตัวอย่าง ที่ดีให้ลูกๆ ดูมากกว่านะคะ


ขอบคุณค่ะ

28กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (8)

-สวัสดีครับพีหมอ

-ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน..นะครับ

-ครอบครัวอบอุ่น ๆ ๆ

-มีดอกไม้มาฝากชื่อ"พวงคราม"ครับ

เขียนเมื่อ 

เมล็ดกล้าที่ดี พันธุ์ย่อมดีด้วยนะครับคุณหมอ ขอแสดงยินดีด้วยครับ ...

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นครอบครัวตัวอย่าง ที่น่ายกย่องยิ่งจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับแบบอย่างที่ดี

เชื่อเช่นกันครับว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ

นับว่าเป็นเรื่องง่ายซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ เป็นโจทย์น่าคิดครับ ว่าคนยุค IT มีเวลาอยู่ด้วยกัน เพียงตัวเลขในนาฬิกาเท่านั้น

จริงคะ คุณหมอ เวลาเรามีไม่มาก เราต้องใช้มันอย่างมีคุณภาพ และเกิดคุณภาพ ให้มากที่สุด กับทุกๆ มิติ ทุกๆ หน้าที่ ที่เราเป็นคะ โดยเฉพาะใช้เวลากับลูกคะ ขอบคุณมากคะ

เขียนเมื่อ 

ครอบครัวพี่เปิ้นเป็นตัวอย่างที่ดี

ที่ใช้เวลาได้อย่างมีคุณภาพมาก

ฝากความระลึกถึงคุณหมอสมพนธ์ด้วยครับ

แต่ดูเหมือนว่าพี่เปิ้นมีตาทิพย์ น้องกำลังเป็นร้อนใน

555