โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วัยใส.....ต้านภัยยาเสพติด)


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วัยใส.....ต้านภัยยาเสพติด)

ซึ่งโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้้จัดโครงการและใช้สถานที่ของวิทยาเขตร้อยเอ็ดในการอบรม โดยมีว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานความว่าในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันนี้ ด้วยโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วัยใส.....ต้านภัยยาเสพติด) ภายใต้หัวข้อ "เพศศึกษา ปัญหายาเสพติด สุขภาพจิตวัยรุ่น" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมที่ดีงามในสังคมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อได้

2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้

3. เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและศีลธรรม

4. เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น เช่น การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ และการรู้จักปฏิเสธ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.

หมายเลขบันทึก: 586802เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 13:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 13:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี