การศึกษาเรื่อง มุมมองความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเพศที่สาม


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง มุมมองความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเพศที่สาม

ผู้จัดทำ นายธีรภัทร มหามงคล

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง มุมมองความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเพศที่สาม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพศที่สาม 2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเพศที่สาม

การศึกษาเรื่อง มุมมองความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเพศที่สาม มีวิธีการศึกษา คือ ความเป็นมาของเพศที่สาม สาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเพศที่สาม ศึกษาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า เพศที่สามมีความเป็นมาจากการรักเพศเดียวกันตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศคือ ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเพศที่สามในประเด็นที่สอบถาม โดยรวมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด (X= 3.96)

คำสำคัญ (Tags): #เพศที่สาม
หมายเลขบันทึก: 586678เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2015 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2015 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
นางสาว ณัษฐา สุขอินทร์ ม.4/1 เลขที่ 20

ดิฉันคิดว่าการศึกษาค้นคว้าเรื่องเพศที่สาม เป็นมุมมองที่หลากหลายให้ประชาชนที่มองเพศที่สามในด้านต่างๆ ได้ศึกษาทัศนะคติของผู้อื่นว่า มีความคิดอย่างไรต่อเพศที่สาม แต่ปรับปรุงในเรื่องของการใช้ภาษาบางจุด


นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24

ดิฉันคิดว่า การที่คนเรามองต่อเพศที่สามว่าดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับทัศนคติเเละความคิดของเขา เเต่ดิฉันนั้นเห็นว่าเพศที่สามก็คือเพื่่อนมนุษย์ของเราที่มีใจรักใจชอบที่เเตกต่างกันไปจากสิ่งที่ตนมี การที่เราจะเป็นหรือรักชอบอะไรก็ขอให้เราเป็นคนดีของสังคมก็พอ

นางสาวบุณยานุช ตระกูลดิษฐ์

ดิฉันคิดว่า เพศที่สามก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนนึ่ง แต่ขอให้เป็นคนดี สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมได้ และเพศที่สามส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซม ประเด็นนี้ดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะ

นางสาวสลิลรัตน์ ถิ่นทุ่งทอง ม.4/1 เลขที่ 12

ดิฉันคิดว่า เพศที่สามหรือว่าเพศไหนๆก็เป็นเพื่อมนนุษน์เหมือนกัน คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเป็นคนดีได้ สาเหตุที่คือความผิดปกติของโครโมโซมเพศ และปัจจูบันคนในสังคมก็ยอมรับเพศที่ 3 แล้ว เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครขอให้เราเป็นตัวของตัวเองก็พอ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท