​วันกีฬาสี สู้ ๆ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เช้าของการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินขบวนตั้งแต่วัดปูคาเหนือ มาจนถึงโรงเรียนบ้านแม่ปุคา โดยมีนายกเทศบาลตำบลแม่ปูคามาร่วมพิธีเปิดงาน จึงทำให้งานกีฬาในครั้งนี้สนุก ๆ และเด็ก ๆ ต่างมีความสุขอย่างมากมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)