​ประชุมกีฬาสี >> สีแดงจ้า ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อผ่านการเรียนการสอนของวันนี้หมดแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้มีประกาศให้หัวหน้ากลุ่มสี แต่ละสี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีส้ม สีฟ้า ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นพี่หัวหน้ากลุ่มนัดสมาชิกของกลุ่มตัวเองมาปรึกษาและจัดวางตำแหน่งในการเดินขบวน และการรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในวันแข่งจริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)