​เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การเดินทางเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเทพนิมิตร รถโรงเรียนได้ออกจากโรงเรียนเวลา ๘ โมงเช้า โดยเส้นทางนั้นจะไปทางน้ำพุร้อนสันกำแพง จะอยู่ก่อนถึงน้ำพุร้อนประมาณ 500 เมตร การเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้จะเข้าร่วมกับโรงเรียนสันมะฮกฟ้า

วันแรก เมื่อเดินทางไปถึงนักเรียนก็ได้รวมกลุ่มเปิดกลองลูกเสือ-เนตรนารีอย่างป็นทางการและแบ่งหมู่สำหรับทำกิจกรรม 3 วัน 2 คืน พร้อมคณะครูเมื่อทำพิธีเสร็จเป็นเวลา ๑๑.๐๐ น. จึงได้มีการเก็บของเข้าเต้นท์และรับประทานอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมร่วมกันจนถึงเย็น
วันที่ ๒ รอบกองไฟวันที่ ๓ เก็บที่พักและเดินทางกลับเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)