​หน้าที่พิเศษ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ในช่วงภาคบ่ายดิฉันไม่มีคาบสอน และครูท่านหนึ่งติดได้มีกิจธุระด่วนและได้ฝากให้ดูแลเด็กชั้นประถมศึกษาดิฉันจึงได้พามาที่ห้องคอมพิวเตอร์และให้ทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การค้นหาและใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เด็ก ๆ ตื่นเต้น บางคนหัวเร็วเพราะชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่บางคนกำลังฝึกพิมพ์ และบางคนก็ยังทำความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ชั้วโมงนี้ของดิฉันได้เรียนรู้ความต้องการ การสังเกตุพฤติกรรมของเด็ก ๆ การเรียนรู้ของแต่บุคคล ทำให้ดิฉันรู้หลาย ๆ สิ่งและจะปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)