กรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย: ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

การคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนมาทำหน้าที่สรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผลจากการที่ผู้แทนในส่วนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้คัดเลือกกันเองไปทำหน้าที่หนึ่งในองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคุ้มครองผู้บริโภค: การปฏิรูปกฎหมายความเห็น (0)