​New Class Computer ๐๘-๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ ดิฉันได้นัดเพื่อน ๆ เพื่อมาจัดห้องคอมและทำความสะอาดห้องคอมใหม่ แบบแผนที่ได้คุยและตกลงกันไว้ ห้องคอมแบบเดิมนั้นเป็นห้องคอมที่สอนและติดตามดูผลงาน หรือ การสอนยากต่อการเข้าถึงทำให้เด็กที่อยู่ข้างหลังแอบเล่นเกมส์และไม่ตั้งใจเรียน

วันนี้เราจึงได้ย้ายโต๊ะคอมและสร้างสายแลนขึ้นมาใหม่ โดยเรียงโต๊ะคอมแบบเป็นแนวยาวทั้งหันหน้าเข้าห้ากัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถมองเห็นว่าผู้เรียนสนใจการเรียนหรือไม่ ใครที่แอบเล่นเกมส์หรือคุยกันก็จะสามารถสังเกตุเห็นได้ง่าย และที่สำคัญบรรยากาศในห้องเรียน และการเรียนหนังสือดีขึ้น เด็ก ๆ ชอบห้องคอมใหม่และชอบที่จะมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ห้องคNew Class Computer

๐๘-๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ ดิฉันได้นัดเพื่อน ๆ เพื่อมาจัดห้องคอมและทำความสะอาดห้องคอมใหม่ แบบแผนที่ได้คุยและตกลงกันไว้ ห้องคอมแบบเดิมนั้นเป็นห้องคอมที่สอนและติดตามดูผลงาน หรือ การสอนยากต่อการเข้าถึงทำให้เด็กที่อยู่ข้างหลังแอบเล่นเกมส์และไม่ตั้งใจเรียน

วันนี้เราจึงได้ย้ายโต๊ะคอมและสร้างสายแลนขึ้นมาใหม่ โดยเรียงโต๊ะคอมแบบเป็นแนวยาวทั้งหันหน้าเข้าห้ากัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถมองเห็นว่าผู้เรียนสนใจการเรียนหรือไม่ ใครที่แอบเล่นเกมส์หรือคุยกันก็จะสามารถสังเกตุเห็นได้ง่าย และที่สำคัญบรรยากาศในห้องเรียน และการเรียนหนังสือดีขึ้น เด็ก ๆ ชอบห้องคอมใหม่และชอบที่จะมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ห้องคอมพิวเตอร์แบบเดิมอมพิวเตอร์แบบเดิม
ห้องคอมพิวเตอร์แบบใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)