ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีชาวบ้านมาเข้าร่วมและให้ความสำคัญกันอย่างมาก ๆ และดิฉันได้รับผิดชอบในหน้าที่การลงทะเบียนของผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

และท่านผู้อำนวยการได้ถือโอกาสนี้แนะนำนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมด 17 คนที่ได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำงานในโรงเรียนบ้านแม่ปูคาแห่งนี้ให้ชาวบ้านได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง นอกจากที่จะมารับใบเกรดของเด็กนักเรียนในวันนี้ ผู้อำนวยการยังพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนของเด็ก ๆ และการศึกษาเรียนต่อของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้แยกย้ายพบครูประจำชั้นเผื่อรับใบผลการเรียน ในห้องเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)