​การงานพื้นฐานอาชีพฯ ม.๒ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันศุกร์ชุดพิ้นเมือง วันนี้เป็นเวรหน้าโรงเรียนที่ของดิฉัน ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. เด็ก ๆ ก็จะทยอยกันเข้าโรงเรียน บางคนก็นั่งรภประจำเดือนมาโรงเรียน บางคนพ่อแ แม่ ตา ยาย ก็มาส่ง และเด็ก ๆ ที่อยู่โรงเรียนใกล้บ้านก็จะปั่นจักรยานมาโรงเรียน และจะมีแม่ค้ามาขายกับข้าวที่หน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน

ในช่วงบ่ายคาบเรียนที่ ๕ ดิฉันได้สอนรัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมาเรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เด็ก ๆ ชั้นดีจะมีระเบียบวินัยในตนเอง และเป็นเด็กที่เรียบร้อย น่ารักแต่ก็ขี้สงสัย และถามมาก ซึ่งเป็นพฤติกรรมของเด็ก ๆ ที่อยากเรียนรู้ดิฉันจึงชอบและรักเด็ก ๆ ชั้นนี้มาก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)