​ปรับภูมมิทัศน์โรงเรียน ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ทางโรงเรียนได้ขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ปูคา ร่วมกันจิตอาสาช่วยพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียน เช่น กระถางดอกไม้ แปลงสวนดอก สวนเกษตร และต้นไม้ ใบหญ้า ศาลาริมน้ำ และพื้นที่ที่รกทึบ และนักศึกษาฝึกสอนมีทั้งหมด 17 คน ทุกคนต่างมีน้ำใจและช่วยกันทำความสะอาดเพื่อโรงเรียนเป็นเวลา 2 วัน ทั้งเสาร์และอาทิตย์ และได้ทำกับข้าวกินกันเอง ซึ่งเป็นความรักและความสามามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างมาก ทำให้หายเหนื่อยจากการทำงานและได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อน ๆ ทุกคน จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)