​เข้าร่วมอบรมวิจัยในชั้นเรียน Teleport pro ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับอินทราเน็ต ซึ่งต้องให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และในเทอมนี้ดิฉันก็ได้ทำวิจัยส่งในภาคเรียนที่ ๒ นี้ จึงถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับคณะครูทางโรงเรียนบ้านแม่ปูคา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในการสร้างวิจัยในชั้นเรียนของดิฉันต่อไป

ในวันที่มาอบรมในครั้งนี้ได้อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม Teleport pro เป็นโปรแกรมสำหรับดูด (Web) ในการใช้งานจะสามารถใช้งานในขณะที่เราจะสอนเนื้อหาในที่เกี่ยวข้องกับสาขารายวิชาแต่สื่อนั้นอาจจะอยู่ในอินเทอร์เน็ต ดั้งนั้นเราจึงได้เข้าอินเทอร์เพื่อนำมาประกอบสื่อการสอน แต่ถ้าในขณะที่อินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้เราจึงสามารถใช้ตัวโปรแกรม Teleport pro นี้เข้ามาช่วยโดยการ (Copy link) หน้าเว็ปที่เราจะสอนในเนื้อหานั้นมาใส่ในตัวโปรแกรมแล้วทำการโหลด ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ภาพ ภาพเคลื่อนไหใว ไฟล์เสียง ก็จะทำการสอนได้ปกติโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)