ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ จึงได้มีการจัดถวายพระพรร่วมกับชาวบ้านตำบลบ้านแม่ปูคา ซึ่งสถานที่จัดได้แก่เทศบาลตำบลบ้านแม่ปูคา ซึ่งอยู่ใกล้กับตำบลแม่ปูคา พิธีจัดขึ้นเวลา 18.00 น. และชาวบ้านก็พร้อมใจกันถวายพระพรด้วยความเคารพและเทิดทูลในสิ่งที่พ่อของแผ่นดินได้ทรงเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีน้ำใจ และยังมีรางวัลให้พ่อดีเด่นประจีอีกด้วย ทำให้ผู้คนมาถวาย พระพรและร่วมยินดีกันเป็นจำนวนมากในค่ำวันนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)