​อบรมการใช้โปรแกรม Teleport Proให้กับนักศึกษาฝึกสอน ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ซึ่งเป็นการอบรมโปรแกรม Teleport Pro ของทางโรงเรียนจึงได้มีการเชิญนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ปูคาทุกคน เข้าร่วมเรียนรู้โปรแกรม Teleport Pro ซึ่งได้เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นติวเตอร์ในการอบรมเรียนรู้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นโปรแกมเกี่ยวกับการดูดเว็ป ซึ่งเราสามารถทำการโหลดข้อมูลในเว็ป นำมาเก็บไว้เป็นข้อมูลในการเรียนการสอน โดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถสอนเด็กได้ ด้วยโปรแกรม Teleport Pro ตัวนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)