​จัดเตรียมงานกีฬาสี ขบวน สแตนเชียร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

พรุ่งนี้จะเป็นการจัดการแข่งขันชนะเลิศทั้งกีฬา – กรีฑาค่ะ วันนี้ทุก ๆ กลุ่มสีจึงได้มี การเตรียมงานทั้งขบวนและสแตนเชียร์สำหรับงานพรุ่งนี้ ดิฉันอยู่กลุ่มสีแดงค่ะ ทีมในสแตนวันนี้จะเป็นสิงโตค่ะ ก็จะมีนักศึกษาฝึกสอนร่วมช่วยกันทำจนเสร็จ และก็มีเด็ก ๆ เข้ามาช่วยทำงานให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)