27/11/2557

การแข่งขันวันที่ 2 วันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงของกีฬาทุกประเภท ดูนักเรียนทุกคนตั้งใจกันมาก ครูและกรรมการทุกคนก็ตั้งใจกันมากเพื่อให้กิจกรรมของนักเรียนออกมาเป็นอย่างดี และแล้วการแข่งขันก็จบลงแต่ละสีได้ถ้วยเท่า ๆ กัน นักเรียนได้รับขนมกลับบ้านไป กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)